WunderBars heeft een heel eenvoudig privacybeleid. Ik zal jouw privacy respecteren en jouw informatie zorgvuldig behandelen. Ik zal het niet delen zonder jouw toestemming. Voor een gedetailleerde beschrijving en officiële formulering, zie hieronder.

 

Privacybeleid
www.wunderbars.nl is niet geconfigureerd om persoonlijke informatie van jouw apparaat te verzamelen tijdens het browsen op de website. Dit betekent dat, tenzij je mij willens en wetens persoonlijke informatie verstrekt, ik jouw naam, jouw e-mailadres of enige andere identificeerbare informatie niet zal kennen.

Internet Protocol (IP) adres
Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw apparaat wordt toegewezen telkens wanneer je op internet surft. Wanneer gebruikers een pagina aanvragen bij WunderBars, registreren onze servers het huidige IP-adres van de gebruiker. Ik gebruik IP-adressen enkel om problemen te diagnosticeren. Ik koppel geen IP- adressen aan persoonlijke informatie over jou.

Cookies
Als onderdeel van het aanbieden en leveren van aanpasbare en gepersonaliseerde diensten, kan de website cookies gebruiken om informatie over jou op te slaan en soms te volgen. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar jouw browser wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Voor bepaalde functies van de website moet je cookies accepteren om correct te kunnen werken en informatie die nodig is om de transactie die je aanvraagt te kunnen uitvoeren.
Als ik informatie van jou moet verzamelen, vragen ik je om mij vrijwillig de informatie te verstrekken die ik nodig heb. Als je bijvoorbeeld een behandeling wilt boeken  vragen ik je om informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, om jouw aanvraag te verwerken. Ik kan jouw e-mailadres gebruiken om een bevestiging te sturen en, indien nodig, de andere informatie gebruiken om contact met jou op te nemen voor hulp bij het verwerken van jouw verzoek. Ik kan jou ook vragen om een online klantenonderzoek in te vullen, om jouw suggesties of opmerkingen te ontvangen over jouw gebruik van mijn services of voor vergelijkbare doeleinden. Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig en wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor de informatie is verzameld en wordt niet gebruikt voor directe marketing. Ook zal ik jouw informatie niet delen met andere bedrijven.

De overdracht beveiligen
Wanneer ik jou om persoonlijke gegevens vraag, inclusief jouw naam, adres en creditcardgegevens, kan deze al dan niet worden overgedragen via een Secured Sockets Layer (SSL) -regel op voorwaarde dat je een SSL-browser gebruikt. Als de informatie wordt overgedragen via SSL, wordt deze gecodeerd terwijl deze over internet reist. Deze beveiligde modus wordt ingeschakeld voordat dergelijke informatie wordt verzonden vanaf jouw computer. Je weet dat je je in de veilige modus bevindt wanneer het hangslotsymbool in de rechterbenedenhoek of linkerhoek van het computerscherm in de vergrendelde positie verschijnt. Als je een beveiligde server opent, veranderen de eerste tekens van het adres van de site bovendien van ‘http’ in ‘https’.

E-mail opt-in
Als je ervoor kiest, zullen we af en toe contact met je opnemen via e-mail en informatie verstrekken over producten en aanbiedingen die voor jouw van belang kunnen zijn.

WunderBars gebruik van informatie
Ik behandelen de informatie die je ons verstrekt als vertrouwelijke informatie; het is bijgevolg onderworpen aan de veiligheidsprocedures van mijn bedrijf en strikt bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming en het gebruik van vertrouwelijke informatie. Omdat de wetten die van toepassing zijn op persoonlijke informatie verschillen per land, kan mijn bedrijfsactiviteit aanvullende maatregelen treffen die variëren, afhankelijk van de toepasselijke wettelijke vereisten.

Openbaarmaking van informatie aan derden
WunderBars verbiedt de verkoop of overdracht van persoonlijke informatie aan entiteiten buiten WunderBars zonder jouw toestemming en geeft je de mogelijkheid om je af te melden.

Links naar andere sites
Als je ervoor kiest om deze site te verlaten via links naar andere sites, inclusief die van adverteerders, is WunderBars niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die sites, noch ben ik verantwoordelijk voor de cookies die deze sites gebruiken.

Juridische kwesties
WunderBars zal persoonlijke informatie vrijgeven zonder jouw toestemming wanneer dit wettelijk vereist is, of te goeder trouw van mening is dat dergelijke actie noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan de wet, de rechten of eigendom van Wunderbars, deze site en/of haar gebruikers te beschermen of te verdedigen.